Заповненням і відправкою справжнього формуляра, виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI, я даю свою згоду і дозвіл на збір, обробку та (або) використання інформації щодо моїх персональних даних фізичною особою — підприємцем Бойко М.В., як в базу даних адміністратора (надалі — «Продавця»), а також з їх наступною обробкою як самостійно так і з залученням особи, уповноваженої для їх обробки з метою належної реалізації та оформлення купівлі-продажу продук ії, а також в маркетингових цілях Продавця.

Під персональними даними я маю на увазі будь-яку інформацію, яка відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний стан, освіта, професія, доходи, інша інформація.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, передачу, зберігання, адаптацію, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) щодо персональних даних.

Я беру до відома, що маю право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання відповідного Продавцю відповідного розпорядження в простій письмовій формі, а також інші права по відношенню до моїх персональних даних, які визначені у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».